มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 110 แลกเปลี่ยนข่าวสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ

เช้าวันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 07.00 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 110 โดยมี พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 และ นายณรงค์ ณ ราชสีมา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานใครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะเจ้าภาพจัดงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงที่กำลังมาถึง อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19-20 ธ.ค. 65 พร้อมทั้งการหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร พร้อมทั้ง กิจกรรม งานเกษตรภาคอีสาน ปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ม.ค.– 5 ก.พ. 2566 ต่อด้วย อีกหนึ่งกิจกรรมที่ใกล้จะมาถึง คือ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 (KKIM2023) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ม.ค. 66 และจะปิดรับสมัครภายใน 31 ธันวาคม 65 นี้ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางด้านสถานที่สนามกีฬา ในการจัดกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ สภากาแฟสีหราชอีกด้วย

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไป