มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 111 พบปะ สังสรรค์ สานสัมพันธ์ เป็นหนึ่งเดียว

เช้าวันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 07.30 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 111 โดยมี ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงที่กำลังมาถึง คือ งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 (KKIM2023) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ม.ค. 66 พร้อมทั้งเชิญชวนสภากาแฟสีหราชร่วมวิ่งฟันรัน (Fun run) ระยะทาง 5.4 KM. เพื่อเป็นการออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งการวิ่งระยะนี้ ร่างกายจะยังไม่เหนื่อยล้ามาก แต่จะมีรู้สึกสนุกสนานอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรมจับของขวัญ ของรางวัล ที่แต่ละหน่วยงามเตรียมมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกสภากาแฟสีหราช ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำ หูฟังบลูทูธ จำนวน 27 ชิ้น และ แฟลชไดรฟ์ จำนวน 5 ชิ้น มาจับของขวัญ ของรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไป