กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการแนะแนวระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยมี คณะครู นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5  และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6  โรงเรียนแวงพิทยาคม  จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น