กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มข. ต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธานสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมด้วยบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้โชคดีและผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปบูชาเป็นสิริมงคล อีกด้วย

ข่าว : ธัญจิรา พลแสนจันทร์