กองสื่อสารองค์กร ร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 112 กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานใกล้เคียง

เช้าวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 07.00 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 112 โดยมี พันเอกอุเทน จีนทองหลาง เสนาธิการกรมทหารราบที่ 8 ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ประธานในพิธี พร้อมคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ผู้บริหารโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เจ้าภาพการจัดงาน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ ห้อง BLU โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเครือข่ายในการช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 (KKIM2023) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกสภากาแฟสีหราชร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานใกล้เคียง ก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไป