กองสื่อสารองค์กร มข.เสริมเทคนิค-แนะนำอาวุธผลิต Content ยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายณัฐวุฒิ เพชรประไพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ, นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนางสาวผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เพื่อเสริมเทคนิคสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์องค์กร และพัฒนาการทำงานด้านสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566


ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ พลพินิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กล่าวว่า สื่อรูปแบบต่าง ๆ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย และกองสื่อสารองค์รในฐานะผูเชี่ยวชาญจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สื่อสารไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายเจนเนอเรชัน และมีความชื่นชอบในการเสพสื่อที่แตกต่างกัน จึงต้องการเสริมอาวุธให้การประชาสัมพันธ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้มแข็ง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับบรรยากาศการอบรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยนายณัฐวุฒิ เพชรประไพ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพและวีดิโออย่างมืออาขีพด้วยสมาร์ตโฟน ที่แนะนำตั้งแต่อุปกรณ์ในการถ่ายทำ ภาพขนาดต่าง ๆ มุมมองภาพ การตั้งค่ากล้องโทรศัพท์มือถือ และเทคนิคการถ่ายภาพและวีดิโอเพื่อให้ใช้งานได้จริง

 

ขณะที่ นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งโจทย์ชวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนระดมความคิดเกี่ยวกับการคิดคอนเซ็ปต์ในการผลิตคอนเทนต์ ควบคู่กับการอธิบายเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง คิดประเด็น ไปจนถึงการควบคุมประเด็นเพื่อสื่อเรื่องราวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ส่วน นางสาวผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ มาเสริมอาวุธผลิตคอนเทนต์ด้วย Capcut แอปพลิเคชันตัดต่อวีดิโอบนสมาร์ตโฟนที่มีเครื่องมือตัดต่อคลิป เอฟเฟ็กต์ ระบบเสียง และข้อความ ที่จะช่วยให้การผลิตคอนเทนต์เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และสวยงามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น