กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กอง/บุคลากร บริการทางวิชาการ

    นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  น้อยชมภู           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  นางวัชรา  น้อยชมภู  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายบริพัตร  ทาสี  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

ปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในวงการสื่อสารมวลชน วงการนักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพ เพื่อให้ภาพนั้นออกมาอย่างสวยงาม มีความหมาย และมีองค์ประกอบสำคัญที่ถูกต้อง เนื่องจากภาพที่เรานำมาเสนอข่าว หรือประชาสัมพันธ์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบสอดคล้องตรงตามเนื้อหาที่เรานำเสนอออกไป จึงจะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าใจได้ง่าย เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้น กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบริพัตร...

รางวัลบุคลากรดีเด่น กองสื่อสารองค์กร ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย ภาพถ่ายบรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018” รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13

เกียรติประวัติ รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า ประจำปี 2562 รางวัลชมเชยจากผลงาน “การบูรณาการงานเชิงรุกข้ามหน่วยงาน ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ (ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน) รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย ประเภทภาพอัญเชิญพระอุปคุตและขบวนขันหมากเบ่ง งาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU...