กอง/บุคลากร บริการทางวิชาการ

ผอ.กองสื่อสารองค์กร ม.ขอนแก่น รับรางวัล “บุคคลทรงคุณค่า ข้าราชการดีเด่น ผู้ประสานงานสื่อมวลชนดียิ่ง”

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายชุมพร พารา …

ผอ.กองสื่อสารองค์กร ม.ขอนแก่น รับรางวัล “บุคคลทรงคุณค่า ข้าราชการดีเด่น ผู้ประสานงานสื่อมวลชนดียิ่ง” Read More »

บุคลากรกองสื่อสาร รับเกียรติ บรรยายพิเศษ การถ่ายภาพ และเขียนข่าวการปฏิบัติงานประจำวัน

นายบริพัตร ทาสี บุคลากรกองสื่อสาร รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้บุคลากรงานซ่อมบำรุง กองอาคารและสถานที่ …

บุคลากรกองสื่อสาร รับเกียรติ บรรยายพิเศษ การถ่ายภาพ และเขียนข่าวการปฏิบัติงานประจำวัน Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ

บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “การถ่ายภาพดิจิทัล เพื่ออาชีพ” เพิ่มทักษะให้กับ …

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข.เจาะลึกกลวิธีการใช้ภาษา-เสริมเทคนิคประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

กองสื่อสารองค์กร มข.เจาะลึกกลวิธีการใช้ภาษา-เสริมเทคนิคประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล Read More »