กอง/บุคลากร บริการทางวิชาการ

กองสื่อสารองค์กร มุทิตาจิต “ตำนานคนข่าว มข.”

กองสื่อสารองค์กร จัดงานมุทิตาจิต นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สังกัดกองสื่อสารองค์กร …

กองสื่อสารองค์กร มุทิตาจิต “ตำนานคนข่าว มข.” Read More »

กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior …

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC ปีที่ 4 Read More »

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม

__________เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 …

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563”

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU …

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563” Read More »

Scroll to Top