กอง/บุคลากร บริการทางวิชาการ

กองสื่อสารองค์กร ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC ปีที่ 4

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior …

กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งบุคลากรเป็นวิทยากรอบรม  Smart junior MC ปีที่ 4 Read More »

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม

__________เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 …

กองสื่อสารองค์กร สร้างนักข่าว U2T คณะเกษตรฯ หวังดันผลงานสู่สังคม Read More »

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563”

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU …

กองสื่อสารองค์กร มข. ลงพื้นที่ จัดงาน “มหกรรม KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ปี2563” Read More »

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาชีพด้านข่าว และการถ่ายภาพให้คณาจารย์ รร.สาธิตฯ (มอดินแดง) สร้างทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี

    นายบริพัตร  ทาสี  และ นางวัชรา  …

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาชีพด้านข่าว และการถ่ายภาพให้คณาจารย์ รร.สาธิตฯ (มอดินแดง) สร้างทักษะเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี Read More »

Scroll to Top