ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในกิจกรรมครบรอบ 30 ปี MBA KKU

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าผู้มีคุณูปการ สร้างสรรค์คุณค่า  ต่อ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาส การจัดกิจกรรม MBA KKU รำลึก ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. ซึ่งได้รับมอบจาก ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกำกับนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ อาคารสุทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top