กองสื่อสารองค์กร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2566 อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยเมื่อ 07.00 น.  ได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยเวลา 07.30 น. ประธานในพิธี นำผู้ร่วมพิธี วางพวงมาลา ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที

และในช่วงเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

Scroll to Top