กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรกองสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 12 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษาชาวจังหวัดขอนแก่น กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง สดุดีพระแม่เจ้า ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2523 จบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกันแสดงพลังของการทำความดี ของพสกนิกร ชาวขอนแก่นอีกด้วย

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร “พระราชินีในรัชกาลที่ 9” สว่างไสวทั่วประเทศ