กองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้ารับฟังแนะแนวเตรียมพร้อมสู่รั้วมอดินแดง

เช้าวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.30 น. กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในกิจกรรรม ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางหทัยรัตน์  บุณยรัตพันธุ์ เงินทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หน่วยประชาสัมพันธ์และการตลาด งานรับเข้าและการตลาด สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมคณะ บรรยายให้ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วย การแนะแนวการรับเข้าศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มข. โดยมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนผดุงนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน

จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุด และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

 

Scroll to Top