กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (05/12/2566) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร  ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยในช่วงเวลา 06.30 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และในช่วงเวลา 08.00 ได้มีพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้นำองค์กร ภาครัฐและเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นงานจำนวนมาก

About The Author