กองสื่อสารองค์กร มข. ร่วมสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง กับกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 119

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 119 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และคณะเจ้าภาพการจัดงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า รับฟังการแนะนำหน่วยงานเจ้าภาพ หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะเจ้าภาพการจัดงาน และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกร่วมแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 8,000 คน และประชาสัมพันธ์  กิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567 เพื่อร่วมต้อนรับนักวิ่งจากนานาชาติ และวางแผนการเดินทาง โดยสามารถดูรายละเอียดเส้นทางการวิ่งได้ที่ https://www.khonkaenmarathon.com/

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต