กองสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธาน  พร้อมบุคลากรภายใน มข.และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ https://www.facebook.com/NATSAMOLKKU/
สอบถามเพิ่มเติม โทร 043 202 204

About The Author