กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมให้ความรู้การเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปังให้แก่น้องๆนักศึกษาหน้าใหม่

กองสื่อสารองค์กรเล็งเห็นความสำคัญในการอบรมการเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง ให้แก่นักศึกษาฝึกสหกิจ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดเทคนิคการเขียนข่าวออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดอบรมเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง โดยมีนางสาวผานิต ฆาตนาค นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษาสหกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และต่อยอดการเขียนข่าวออนไลน์ไปสู่การเป็นนักเขียนข่าวมืออาชีพ ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนานของวิทยากรมากความสามารถและน้องๆนักศึกษาฝึกสหกิจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจะเรียนรู้ทักษะการเขียนข่าวออนไลน์ โดยกิจกรรมในการอบรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของนักข่าวและนักประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเริ่มต้นเขียนข่าวออนไลน์ วิธีการเขียนข่าวออนไลน์ให้น่าสนใจ การให้ฝึกหาประเด็นในข่าวจริงพร้อมกับแลกเปลี่ยนเทคนิคร่วมกัน และไฮไลต์ที่สำคัญ คือ การให้ฝึกปฎิบัติการเขียนข่าวจริง

นางสาวผานิต กล่าวว่า “ในฐานะที่พี่เคยทำงานที่ Thai PBS อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวออนไลน์ให้น้องนักศึกษาฝึกสหกิจได้เรียนรู้เทคนิค ตั้งแต่การวางแผน กระบวนการเขียนข่าว เทคนิคการเขียนพาดหัว โปรยข่าวเนื้อหา เพื่อไปปรับใช้ในงานที่ฝึกอยู่และเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต”

สำหรับการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาฝึกสหกิจมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความรู้และการฝึกปฎิบัติการเขียนข่าวออนไลน์ยังไงให้ปัง เพื่อนำองค์ความรู้ เทคนิคต่างๆที่ได้รับในการฝึกอบรมไปต่อยอดสำหรับการใช้ในอนาคต

อภิรดา สมภาค นักศึกษาฝึกสหกิจ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “ รู้สึกยินดีและขอบคุณพี่หวานที่มาให้ความรู้ ดีใจที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนข่าว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และการเขียนงานต่างๆ สำคัญต่อกองสื่อสารที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวออนไลน์”

สอดคล้องกับตุลยา ศรีสาร นักศึกษาฝึกสหกิจ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ที่ระบุว่า “การอบรมในครั้งนี้รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้เทคนิคและชอบวิทยากรที่บรรยายสนุกๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าวออนไลน์”

ข่าว : นางสาวกนกอร สังข์สุข นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About The Author