บริการของกองสื่อสารองค์กร

บริการต่างๆของกองสื่อสารองค์กร

ทีมข่าว งานผลิตสื่อ เป็นวิทยากรอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

กองสื่อสารองค์กร มข.เสิร์ฟเทคนิค “ถ่ายภาพดิจิทัล” เพิ่มทักษะ-ความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ