มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรพร้อมบุคลากร

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ฯ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยเมื่อเวลา 07.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง หลังจากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมผู้ร่วมพิธี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ ที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยเสมอ