กองสื่อสารองค์กร ร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 122 เชิญชวนสมาชิกต้อนรับ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 61

เช้าวันนี้ (17/05/2567) เวลา 07.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 122 โดยมีบุคลากร จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเมืองขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ โรงแรมเฮือนต้นนุ่น จังหวัดขอนแก่น

ภายในงานมีการร่วมรับประทานอาหารเช้า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ กาลพฤกษ์ ช่อที่ 61 ที่จะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือน มิถุนายน นี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น ในช่วงของการย้ายเข้าที่พัก หรือมีกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดการร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาของชุมชน สังคม และเกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ต่อไปในอนาคต