มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

เช้าวันนี้ (04/07/2567) เวลา 07.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา 07.30 น.  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ถวายความเคารพ ถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  หลังจากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 08.00 น. ประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป ณ บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  เป็นอันเสร็จพิธี

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก!