กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิก สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลืออย่างเข้มแข็ง

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 90” ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น วันที่ 25 ตุลาคม 2561

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อัพเดทข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกันเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกสภากาแฟสีหราช ทำให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดกลุ่มหน่วยงาน/ชุมชนที่เข้มแข็ง การร่วมมือแก้ไขปัญหา การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ในช่วงเวลาเดือนตุลาคม2561 ไปจนถึงเดือนมกราคม2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างเยอะ กิจกรรมหลักใหญ่ประกอบด้วยงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2561 งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำปี2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ ช่วงเดือน ม.ค.ปี 2562 ขณะนี้งานหลวงพ่อคูณ อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง เมรุลอยหลวงพ่อคูณ รูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวทั้งหลัง สูง 22.6 เมตร กว้าง 16 เมตร ขนาดใหญ่และงดงาม แสดงถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นชาวอีสาน ขณะนี้กำลังก่อสร้าง ณ บริเวณลานสนามหญ้า หน้าประตูสีฐาน โดยจะเห็นเป็นเต็นท์โดมสีขาว ขนาดใหญ่

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง

สำหรับงานลอยกระทงหรืองานสีฐานเฟสติวัล 2018 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติอย่างมากจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้งานถูกยกระดับขึ้นเทียบเท่างานระดับชาติ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเปิดงานในครั้งนี้ด้วย”
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง
มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่90 แชร์ข่าวสารสู่องค์กรรอบข้าง