Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ร่วมยินดี ครบรอบ 58 ปี ก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร  นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดี ในงาน THANK YOU จากใจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในวาระการครบรอบวันก่อตั้ง 58 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และเพื่อสานความสารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น