Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ กรมการขนส่งทหารเรือ ในการเยี่ยมชม โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตลิเทียมไอออน จากแกลบ และรถขนส่งมวลชน KST

       เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน โครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จากวัสดุแกลบ และระบบขนส่งมวลชน KKU Smart Transit  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะนักวิจัยให้การต้อนรับ  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ (KKU Science Park)

โดยคณะศึกษาดูงาน ได้เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมโครงการโรงงานต้นแบบประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน จากวัสดุแกลบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้บรรยายและนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบฯ  หลังจากนั้น คณะศึกษาดูงาน ได้ออกเดินทาง โดยรถ KST ไปยังอาคารสิริคุณากร เพื่อรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม ระบบขนส่งมวลชน KKU Smart Transit  KST โดยมี นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง เป็นผู้บรรยาย  ต่อด้วยการนั่งรถ KST เยี่ยมชม โซล่าฟาร์ม ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดท้ายด้วยการเดินทางไป สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ตามลำดับ

ภาพ/ข่าว  apicma