นักวิชาการโสตฯคว้ารางวัลการประกวดภาพถ่ายงานสีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ 2561

บริพัตร ทาสี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย  ภาพถ่ายบรรยากาศของงาน “สีฐาน เฟสติวัล บุญสมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018”โดยได้เข้ารับรางวัลกับ ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานการจัดการประกวดภาพถ่าย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ในพิธีมอบรางวัล การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวด KKU CARNIVAL และ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้


บริพัตร ทาสี เผยว่า “ตั้งใจที่จะใช้ผลงานสะท้อนความอบอุ่นของครอบครัว ที่พ่อแม่พาลูกๆเข้าวัดปลูกฝังความดี และวัฒนธรรมไทยอีสานให้ลูกๆได้ซึมซับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กออกมาทางภาพถ่ายและรู้สึกภูมิใจที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว สื่อถึงการสร้างความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจภายในครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าการมาเที่ยวชมงานสีฐานเฟสติวัล เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เสริมความรักความผูกพันในครอบครัวได้เป็นอย่างดี”


ผลงานความสำเร็จจากรางวัลการประกวดภาพถ่ายเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของบุคลากรและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของนักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการนำผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับช่างภาพอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะนำมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Scroll to Top