มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม

📢 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม”
วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

✅ฟรี!!ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
✅ฟรี!!ตรวจคัดกรอง โรคไตเรื้อรัง และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต
✅ฟรี!!การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์
✅ฟรี!!การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ
✅ฟรี!!ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดเห็บและหมัด สำหรับสัตว์เลี้ยง
✅รับชม นิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ,นิทรรศการโครงการแก้จน,นิทรรศการงานวิจัย โดย สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

***สำหรับผู้ที่ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะ และตรวจมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ในกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจตามวัน
เวลา และสถานที่ได้ ดังเอกสารแนบหรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน
(งดน้ำ และอาหาร ก่อนเวลา 03.00 น. ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเข้ารับการตรวจ)

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-203177-8

About The Author