มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 มีนาคม 2562

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งภายในงานนั้นมีกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ บูธตรวจสุขภาพ บูธวัดไขมันในร่างกาย บูธสาธิตการ CPR เป็นต้น

มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญมาเผยแพร่ในเรื่องป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง โดย คุณสายสมร พลดงนอก หัวหน้างานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ให้ข้อมูลเรื่องการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ว่า “ผู้ป่วยที่ทราบอาการได้เร็ว ก็จะสามารถป้องกันโรคและรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้ทันเวลา ทางกลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้น เรียกว่าแอปพลิเคชั่น fast tact เพื่อเป็นช่องทางในการให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ในมือถือ สามารถใช้แอปพลิชั่นดังกล่าวกดเรียกรถพยาบาลได้ โดยบูธดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ข่าว : ณัฐริกา ปอสูงเนิน นักศึกษาสหกิจศึกษา
ผู้ดูแลการทำงาน : บริพัตร ทาสี

มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3
มข. ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3