คู่มือการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (2562)

0
483
คู่มือการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (2562) โดย นายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คู่มือการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ (2562)
โดย นายวรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด