กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยจัดอบรมให้ความรู้รอยยิ้ม-เสียงหัวเราะในการดูแลสุขภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการอบรม “สูงวัย สมองดี บ่มีล้ม” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 60 คน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ จากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ ฝ่ายกิจการพิเศษ กองสื่อสารองค์กร และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมอบรม และนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยในการดูแลสุขภาพ