กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข. ร่วมบริจาคโลหิต 19 ล้าน ซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิต โครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 19 ล้าน ซีซี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เช้าวันนี้ (08/09/2562) เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร กองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 19 ล้าน ซีซี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องอบรมกองร้อย กองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จังหวัดขอนแก่น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนและกล่าวชื่นชมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ พร้อมด้วยครอบครัว คณะผู้บริหารและบุคลากรส่วนราชการ สมาชิกสภากาแฟสีหราชฯ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เป็นโครงการต่อเนื่องของกองทัพภาคที่ 2 โดยทุกหน่วย 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมใจบริจาคโลหิต โดยมีเป้าหมายรับบริจาคโลหิตให้ได้ 19 ล้าน ซีซี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงพลังของความรัก ความสามัคคี ของประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการแบ่งปัน การมีน้ำใจ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างสังคมช่วยเหลือเกื้อกูล และเพื่อสำรองโลหิตแก่ผู้ป่วยยามฉุกเฉิน