กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

ไม่ทิ้งกัน! มข. มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ทอดทิ้งชุมชน เดินทางไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ทอดทิ้งชุมชน โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียง จากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นและประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนัก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 62 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงจำนวนมากในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ไหลลงพื้นที่รับน้ำบริเวณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดสู่บึงหนองโคตร ทำให้มีระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเรือเข้าช่วยเหลือครู ผู้ปกครอง และนักเรียนภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงนำสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นไปมอบให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร กองสื่อสารองค์กร เดินทางไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด เพื่อมอบสิ่งของซึ่งประกอบด้วย ถุงผ้า เสื้อผ้า และของใช้จำเป็น จำนวน 92 ชุด แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โดยมี นาย สนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนจำนวนกว่า 50 คน ให้การต้อนรับซึ่งได้มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และนักเรียนได้ร้องเพลงแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ ให้คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับฟัง

ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวคำขอบคุณว่า “ขอบคุณพี่ ๆ ที่ไม่ลืมพวกหนู พอรู้ว่าพวกพี่ ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาพวกเราดีใจมาก เพื่อนที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงก็เตรียมฝึกซ้อมเพื่อจะได้ร้องให้พวกพี่ ๆ ฟัง และสุดท้ายพวกเราจะร่วมร้องเพลงเพื่อเป็นการขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนจากใจ”