Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63

มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่23 ครบรอบปีที่63

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63

โดยมี พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี และ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ พุทธศาสนสถานค่ายศรีพัชรินทร วันที่ 29 กันยายน 2562
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63
มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. (ซ้าย)
อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข. (ซ้าย)
มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63
มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63
มข. ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 23 ครบรอบปีที่ 63