กองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9

 

เช้าวันนี้ (13/10/2562) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2562 โดยภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมทั้ง ข้าราชการ องค์กรต่างๆ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

โดยในช่วงเวลา 06.00 น. ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และในช่วงเวลา 08.00 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางชั้น 1 ได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั่วไป วางพวงมาลา และถวายบังคม 3 ครั้ง อย่างพร้อมเพรียง เป็นอันเสร็จพิธี

  

Scroll to Top