กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร มข.ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เช้าวันนี้ (21/10/2562)  เวลา 07.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมทั้งบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์ และ วันอาสาสมัครไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  นำหน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ  ประกอบพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามลำดับ นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้กล่าวรายงาน ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีได้ถวายพวงมาลัยข้อพระกรที่พระเพลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายมาลัยข้อพระกรที่พระบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก วางพานพุ่ม และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สด และนำกล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พร้อมร่วมร้องเพลงมาร์ช พยาบาล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เป็นเสร็จพิธี  หลังจากนั้นนายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ  พร้อมเดินชมนิทรรศการต่างๆโดยมี คณาจารย์  และพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้การต้อนรับ

ความสำคัญของวัน อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ปีชวด พุทธศักราช 2443 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระชนก “ชู” และพระชนนี “คำ” และเสด็จสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม 2538  รวม พระชนมายุ 94 พรรษา ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้ จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย และได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในวันที่ 21 ตุลาคม เป็นประจำทุกปี

ภาพ/ข่าว  Apicma/ศักดิ์สิทธิ์ กลางบุราณ