Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบ พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่

เช้าวันนี้ (30/10/2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  และนายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลางและรักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เดินทางเข้าพบ พลตรี  ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร ในโอกาส เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งทางอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งกล่าวถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยินดีร่วมกันพัฒนาสังคมไปพร้อมกับ ค่ายศรีพัชรินทร ในโอกาสต่อไป