มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับคุณปภินพิทย์ พัวโสพิศ ในการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น (F.M.T.V)

บ่ายวันนี้ (30/10/2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปภินพิทย์ พัวโสพิศ บรรณาธิการฝ่ายรายการ สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย ขอนแก่น (NBT) ในการเข้ารับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น (F.M.T.V) โดยคุณปภินพิศ  พัวโสพิศ เป็นสื่อมวลชนที่มีคุณูปการในการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้

Scroll to Top