กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี62 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น

เช้าวันที่ (04/11/2562) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ร่วม เป็นเจ้าภาพ ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น