Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.แสดงความยินดีครบ59ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต1

เช้าวันนี้ (06/11/2562) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลางและรักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร เดินทางเข้าร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี ให้กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ในวาระการครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 59 ปี โดยมีนางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถนนนิกรสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น