มข. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่102 พร้อมมอบโชคส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริหาร นายธวัช รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่102 วาระดีถีขึ้นปีใหม่2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด และเทศบาลบ้านเป็ด 2หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี

มข. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สภากาแฟสีหราช ครั้งที่102 พร้อมมอบโชคส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
Scroll to Top