จิตอาสากองสื่อสารองค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จิตอาสากองสื่อสารองค์กรจากงานกิจกรรม หน่วยอำนวยการ และงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กดีชีวาศิลปกรรม”ครั้งที่ 3 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นการจัดเพื่อส่งเสริมจินตนาการและทักษะให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นเวทีเพื่อแสดงความสามารถของเด็กๆที่ได้มาร่วมงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายจิตอาสาและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษาที่ได้มาจัดกิจกรรมด้านศิลปะ โดยมี ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวงโปงลางสินไซ การแสดงหุ่นกระบอกจากนักศึกษาสาขาการแสดง การแสดงดนตรีจากนักศึกษาดนตรีตะวันตกฐานกิจกรรมระบายสีหุ่นปูนพลาสเตอร์ ฐานกิจกรรมวาดภาพ ฐานกิจกรรมภาพถ่ายที่ระลึก และอื่นๆอีกมากมาย และอีกหนึ่งกิจกรรมคือการแสดงวงโยธวาทิตของเด็กนักเรียนจากโรงเรียน มหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในส่วนของจิตอาสากองสื่อสารองค์กร เป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงความมีน้ำใจและจิตกุศลของบุคลากร ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเพื่อสังคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องมาด้วยการมามอบสิ่งของ ขนม อาหาร และจัดเตรียมอาหารมาเพื่อเด็กและผู้ปกครองในงาน โดยเป็นการระดมทุนจากผู้มีจิตกุศลที่มีความประสงค์จะสนับสนุนภายในหน่วยงาน แล้วมีตัวแทนไปเพื่อจัดทำมอบให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งยังได้นำครอบครัวมาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกฝนและหล่อหลอมทัศนคติด้วยกิจกรรมความดี ซึ่งอาหารที่จัดเตรียมได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งมีเด็กๆและผู้ปกครองมารอรับอาหารเพื่อไปรับประมานอย่างทั่วถึง

Scroll to Top