มข. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.30 น. บุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นาย ชุมพร พารา นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง นาย วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์ และ นางสาว รัชฎาวรรณ วัฒนสุข เดินทางเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงมีคุณูปการต่อชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นับแต่ครั้งในอดีตด้วยวีรกรรมอันกล้าหาญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับ พระมหาอุปราชาแห่งพม่า จนมีชัยชนะเป็นที่เรื่องลือระบือไกลไปทั่วทุกสารทิศ อีกทั้งได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและได้ทรงสถาปนาทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และคงความเป็นชาติไทย อันนำมาซึ่งความสงบสุขตราบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ การประกอบพิธี ประธานได้ถวายพานพุ่ม ดอกไม้สด จากนั้น จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และอ่านคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว : นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top