กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมทั้ง นางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร และ นางสาววัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม ร่วมต้อนรับ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้ติดตาม แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz.) และ สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (KKU Channel) ของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่างก็มีหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง เพื่อที่จะคอยให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้คนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัย จะได้นำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนกัน มาปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง ต่อไป

ข่าวโดย นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /apicma

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top