กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมทั้ง นางสาวพรทิพย์ คำดี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสาร และ นางสาววัลยา ภูงาม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรม ร่วมต้อนรับ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้ติดตาม แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (F.M.103 MHz.) และ สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต (KKU Channel) ของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่างก็มีหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง เพื่อที่จะคอยให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้คนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัย จะได้นำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่แลกเปลี่ยนกัน มาปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง ต่อไป

ข่าวโดย นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /apicma

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น