กองสื่อสารองค์กร ต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข เยี่ยมชมอาคาร Net Zero Energy

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย นักประชาสัมพันธ์กองสื่อสารองค์กร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานรับชมวีดิทัศน์อาคาร Net Zero Energy ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร อีกทั้งยังเดินชมอาคาร Net Zero Energy ทั้งภายในและรอบๆอาคารอีกด้วย

อาคาร Net Zero Energy ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาคารที่ติดตั้งแผ่นโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า ติดตั้งฟิล์มลดความร้อน ปรับปรุงระบบปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศชนิดไฮบริดจ์ ที่มีหลักการทำความเย็นด้วยความร้อนจากรังสีของแสงอาทิตย์ (Solar Cooling) ร่วมกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์นำแสงธรรมชาติ (Skylight) มาผ่านตัวกรองรังสี UV และตัวกรองความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร เป็นต้น โดยอาคารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบด้านการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์อีกด้วย

หลังจากเยี่ยมชมอาคาร Net Zero Energy นางสาวจุฑามาศ พิลาไชยและนักศึกษาคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถ่ายภาพร่วมกันที่ด้านล่างหน้าอาคาร Net Zero Energy

นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม
นักศึกษาฝึกงานกองสื่อสารองค์กร

Scroll to Top