Thu. Jan 28th, 2021

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพล พหลทัพ เครือข่ายสภากาแฟสีหาราชเดโชชัย ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ.มหาสารคาม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์บัญชา พระพล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักบริการวิชาการ และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย เนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้ง ให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26 จังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งท่านยังเป็น ผู้นำเครือข่ายสภากาแฟสีหาราช และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสมอมา ณ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อยู่ให้คนรัก จากให้คนคิดถึง คำๆ นี้ ยังใช้ได้เสมอกับบุคคลที่เป็นที่รัก และได้ย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับ ผู้อำนวยการ ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออำนวยอวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่าน ผู้อำนวยการ ดร.สิทธิพล พหลทัพ ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน มีความสุขและสัมฤิทธิ์ผลใน สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ข่าว: นางสาวภัคจิรา เมืองฮาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กองสื่อสารองค์กร
ตรวจสอบ ดูแล เนื้อหา/ภาพ: บริพัตร ทาสี