Tue. Jul 7th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเจริญ เพ็งมูล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในด้านสื่อสารมวลชน

มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเจริญ เพ็งมูล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในด้านสื่อสารมวลชน

เมื่อบ่ายวันนี้ (17 มีนาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณเจริญ เพ็งมูล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

จากตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว สู่ตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดขอนแก่น คุณเจริญ เพ็งมูล ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน อย่างเพียรพยายามจนประสบความสำเร็จในที่สุด โดยคุณเจริญ เพ็งมูล ได้รับโอกาสในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อสารมวลชน จังหวัดขอนแก่น จากงานฉลองครบรอบ 22 ปีสมาคมสื่อมวลชน ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มหาวิทยาขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับคุณเจริญ เพ็งมูล  ที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ และขออวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งขึ้นไปในอนาคต
ข่าวโดย นายพัฒฤทธิ์ แก่นจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเจริญ เพ็งมูล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในด้านสื่อสารมวลชน
มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเจริญ เพ็งมูล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในด้านสื่อสารมวลชน