บุคลากรกองสื่อสารฯร่วมทำความดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คนไทยไม่ทิ้งกัน

        คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการรวมพลังผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตเข้าสู่คลังเลือดกลางเพื่อเป็นเลือดสำรองนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มารับการรักษา ทั้งนี้การที่เลือดสำรองมีปริมาณน้อยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงขณะที่ความต้องการในการใช้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยเมื่อวันที่ 29  เมษายน 2563 ได้จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ใน ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ทั้งนี้มีบุคลากรและคณะผู้บริหารเข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วยเป็นจำนวนมาก       ในโอกาสนี้มีบุคลากรของกองสื่อสารองค์กรจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อให้คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีเลือดสำรองเพียงพอตามวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรต่อไป

 

  

จากการมาออกรับบริจาคโลหิตสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ผลของโครงการในครั้งนี้สนใจเข้าร่วม จำนวน 59 คน บริจาคโลหิตจำนวน  49 คน ได้เลือดจำนวน  20,750 ซีซี

 

Scroll to Top