มข.ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากร มข. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์ผักจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นำเมล็ดพันธุ์วางไว้บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อมอบเมล็ดพันธ์ผัก ให้กับนายอำเภอ 26 อำเภอ จ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อนำไปขยายผล และมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมาย  ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น จำนวน 1,174 ครัวเรือน นำไปปลูกรับประทานและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท เพื่อให้เด็กได้รับโอกาส และนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 

Scroll to Top