กองสื่อสารองค์กรร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม ปลุกกระแสอนุรักษ์ไทย ชวนบุคลากรแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันศุกร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยบุคลากรตัวแทนจากคณะ/หน่วยงาน  แต่งกายด้วยผ้าไทยร่วมบันทึกภาพเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวมใส่ผ้าไทย อันเป็นความงดงามแห่งวัฒนธรรมไทยในวันศุกร์อย่างสร้างสรรค์  นับเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)

ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า  เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ควรส่งเสริม การสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นผ้าพื้นเมืองด้วยแล้ว  นับเป็นการปลุกกระแสค่านิยมการใช้ผ้าไทยให้เกิดการยอมรับ เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่แพร่หลาย เป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงงานศิลปะให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้กองสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

ชมภาพทั้งหมด https://th.kku.ac.th/24440/

Scroll to Top