Fri. Aug 14th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลกรกองสื่อสารองค์กร ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนโครงการ“กาลพฤกษ์รวมใจ”ของคณะเกษตรศาสตร์ มข.

        วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.29 น. ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรกองสื่อสารองค์กร นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลนโยบายการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการปลูกต้นกาลพฤกษ์จำนวน 190 ต้นอันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามด้วยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฟาร์ม แปลงฝึกงาน แปลงทดลอง รวมไปจนถึงการจัดทำแนวรั้วคาวบอย ความยาว 1,245 เมตร โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภรรยาที่มาร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ ในครั้งนี้ โดยในงานยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงานคณะวิชาต่างๆที่มาร่วมในกิจกรรม


        นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ในฐานะบุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามีความผูกพันกับ “ต้นกาลพฤกษ์” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ทุกปีเราจะได้ชื่นชมความสวยงามของกาลพฤกษ์ที่ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เราเคยคิดและหวังกันมานานว่าอยากเห็นกาลพฤกษ์ปลูกเป็นแถวทอดยาวบนถนนสีฐาน วันนี้เมื่อคณะเกษตรศาสตร์มีโครงการที่จะทำให้ชาวหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจริง ชาวกองสื่อสารองค์กรจึงเข้าร่วมกิจกรรมกันเกือบทั้งกอง ทั้งมาร่วมปลูกและร่วมถ่ายภาพทำข่าวตามภารกิจของเรา

“ผมเชื่อมั่นว่าต้นกาลพฤกษ์ที่ปลูกครั้งนี้จะเติบโตตามวัตถุประสงค์และออกดอกให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มาเยือนได้ชื่นชมพร้อมในการฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 อย่างแน่นอน เนื่องจากมีการเตรียมสถานที่ เตรียมดิน และระบบน้ำหล่อเลี้ยงที่เป็นระบบ และขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์แทนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน”  นายชุมพร พารา กล่าว

        สำหรับในส่วนของบุคลากรกองสื่อสารองค์กรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้โดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรให้การสนับสนุนทุนเพื่อจัดซื้อต้นกาลพฤกษ์จำนวน 1 ต้น และ เงินทุนสนับสนุนที่เกิดจากการบริจาคสมทบร่วมกันของบุคลากรอีกจำนวน 1 ต้น โดยในการปลูกครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลนโยบายการสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมปลูกและบันทึกภาพร่วมกับบุคลากรกองสื่อสารองค์กรในกิจกรรม


        โครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” เป็นการปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่บริเวณฟาร์ม แปลงฝึกงาน แปลงทดลอง ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปจนถึงการจัดทำแนวรั้วคาวบอย ความยาว 1,245 เมตร ตามแนวนโยบาย Best Place to Work และ Great Place to Liveของมหาวิทยาลัย ให้เป็นจุดสนใจแห่งใหม่ในมหาวิทยาลัยที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาชมความสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับเรียนรู้วิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการฉลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 ซึ่งจะมีแนวรั้วที่มีต้นกาลพฤกษ์ออกดอกสวยงามสำหรับผู้พบเห็น และยังเป็นที่ดึงดูดให้ศิษย์เก่าได้กลับมารำลึกความหลังกับต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / ข่าว
ชายชาญ หล้าดา  อรรถพล ฮามพงษ์ บริพัตร ทาสี / ภาพ