มข.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันนี้ อังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดขอนแก่น ร่วมชุมนุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ณ มหามงคลสมัยนี้ บรรดาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดขอนแก่น ได้ตั้งจิต พร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล ประทานชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดขานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพร ในไอศูรย์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐติกาล

หลังพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ประธานพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีจอมราชา และถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

 

Scroll to Top