Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

กองสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองกฎหมาย ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคารศาลแขวงขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปกิต สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 นำถวาย มาลัยสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีฯ ยืนสงบนิ่ง 1 นาที และวางพวงมาลา ต่อด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา หน้าพระอนุสาวรีย์ฯ ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี

7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” จึงได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทย