Sat. Sep 19th, 2020

กองสื่อสารองค์กร

Communication Affairs Division: CAD KKU

บุคลากรกองสื่อสารฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรต่างๆ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น

โดยในช่วงเวลา 06.00 น. ได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และในช่วงเวลา 08.00 น. ได้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้นำศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วย ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกซ์ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นำประกอบพิธีถวายพระพรตามหลักศาสนา ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามพระพรชัยมงคล ตามลำดับ ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   เป็นอันเสร็จพิธี